Vysočina zve na semináře nejen pro stavitele parkurů

Oblastní výbor Vysočina rozhodl, že pro zlepšení výcviku jezdců zorganizuje 2 semináře a to: ke stavbě parkurů a druhý k metodice výcviku jezdců a koní. Nejenže vás oba semináře seznámí s novými poznatky v této oblasti, ale součástí bude i proškolení s poskytováním první pomoci při úrazech.

Tento první seminář je určen pro cvičitele, trenéry, stavitele parkurů, rozhodčí a vedoucí výcviku v jednotlivých subjektech. Oba semináře povede Ing. Jan Kutěj. Seminář bude zejména věnován stavbě překážek jak ve výcvikových hodinách, tak na veřejných akcích, kde zejména u hobby závodů nemusí stavět parkur stavitel s příslušným oprávněním. Proto vyzýváme všechny výše uvedené funkcionáře, aby se tohoto semináře zúčastnili. Seminář se bude konat v Hamrech nad Sázavou v sobotu 19. 11. od 9,30 hod. a může se ho zúčastnit libovolný počet účastníků, kapacita je dostatečná. Po účastnících nepožadujeme žádný poplatek, pouze si uhradí náklady na cestu a občerstvení.

Samozřejmě jsou vítáni i účastníci z ostatních oblastí vedle těch, které jsou registrováni na Vysočině. Rádi se také seznámíme s vašimi připomínkami k dané tématice v diskusi. Vše organizujeme proto, abychom přispěli ke zvýšení úrovně jezdeckého sportu na Vysočině.

Autor: redakce Jezdectví, Ing. Zdeněk Studenec
Publikováno: 9.11.2011 9:00:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: pozvánky
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 5/2020